merveari.av.tr
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET / MARKA PATENT TESCİL
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinde görülen davalar, hem cezai hem de mali açıdan sonuçları olan davalar olduğundan bir ceza avukatı ile sürecin yürütülmesi hak kaybını engelleyecektir. • MARKA; Bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin rakip firmaların ürün ve hizmetlerinde