merveari.av.tr
Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma
Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunlarının vermiş olduğu kararlara göre geçerli olan bir boşanma sebebidir. TMK düzenlemelerine göre bu boşanma sebebi hem mutlak boşanma sebepleri içerisinde, hem de genel boşanma sebepleri içeri