merveari.av.tr
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu madde 299’da özel olarak anlatılmıştır. TCK’da belirtilen madde içerisinde düzenleme biçiminden anlaşılacağı gibi, bu suç ile Cumhurbaşkanlığı makamının fonksiyonları, işlevi, yerine getirdiği