merveari.av.tr
Ceza Hukukunda Af
Ceza Hukukunda Af Ceza hukukunda af kendi içinde iki gruba ayrılır. Bunları belirtecek olursak; genel af ve özel af olarak ayırım yapabiliriz. Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkûmiyetinin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkması sonucunu oluşturan ceza hukuku kurumu o