merveari.av.tr
Çekişmeli Boşanma
Çekişmeli boşanma davası teriminden de anlaşılacağı gibi daha zorlu geçecek bir süreçtir. Boşanma davasının açılması için verilecek karar, yapılacak işlemler ve bu süreç içerisinde yaşanılan her türlü durum taraflar için zorlu bir dönemim başlangıcı olmaktadır. Bu ma