merveari.av.tr
Çalışma Konusunda Ekonomik Şiddet
Çalışma Konusunda Ekonomik Şiddet Çalışma konusunda ekonomik şiddet kapsamı geçerli bir boşanma sebebi olur mu? Bu sorunun yanıtını şöyle verebiliriz; “Ekonomik şiddet olan bütün davranışlar, aile birliğinin sarsılmasını ve orak hayatın çekilmez olmasına sebep olur. Bö