merveari.av.tr
Boşanma Sebeplerinin Sınıflandırılması
Boşanma Sebeplerinin Sınıflandırılması Boşanma sebeplerinin sınıflandırılması Türk Medeni Hukuku kapsamında geniş bir yere sahip olmaktadır. Boşanma, evlilik birliğini sürdürmek istemeyen taraf ya da tarafların istemi ile gerçekleşir. Burada esas alınan bir durumda boşanma i