merveari.av.tr
Boşanma Davasının Reddi
Boşanma Davasının Reddi Boşanma davasının reddi Kanun koyucunun belirlemiş olduğu kıstastalar doğrultusunda imkânsız olan bir durum değildir. Yani yapılabilecek yanlış prosedür veya dava içinde yapılacak olan olgulardan dolayı davanızın reddedilmesi mümkündür. Peki, hangi ş