merveari.av.tr
Boşanma Davasında Yetki
Boşanma Davasında Yetki Boşanma davasında yetki sahibi olan kişi hâkimdir. Fakat hâkim davalarda Kanun’un öngördüğü şekilde karar vermektedir. Bazı durumlarda yetkisini kullanarak karar verme hakkına da sahip olmaktadır. Boşanma davası, evlilik birliğinin sürdürülemez olması