merveari.av.tr
Boşanma Davasında Hâkim Kararı
Boşanma davasında hâkim kararı tarafların boşanma isteminin olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilmesi için geçerli olan bir durumdur. Bilindiği gibi boşanma iki şekilde olabilir. Bunlar; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır. Boşanma davaları açılma işlemleri, yapılması ger