merveari.av.tr
Boşanma Davası Ücreti
Boşanma davası ücreti boşanma davasına başlamak isteyen kişilerin öncelikle araştırdıkları konulardan olmaktadır. Boşanma, kanunen geçerli olan evliliğin artık sürdürülmesi istenilmediğinde, yapılan kanuni işlemler topluluğudur. Boşanma isteminin gerçekleşebilmesi için Ka