merveari.av.tr
Borçlanma Konusunda Ekonomik Şiddet
Borçlanma Konusunda Ekonomik Şiddet Borçlanma konusunda ekonomik şiddet nasıl bir durum olmaktadır ve böylesi olan bir durum, geçerli bir boşanma sebebi olabilir mi? Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu birlikte sağlamak ve çocukla