merveari.av.tr
Babalık Hükmü
Babalık Hükmü Babalık hükmü yani soy bağının kurulmasıyla birlikte baba ve çocuk arasındaki bağın resmi olarak kurulmasıdır. TMK madde 298 hükmünden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Tanıma, babanın nüfus memuruna ya da mahkemeye yazılı başvurusu veya resmi senetle ya da vasi