merveari.av.tr
Avukatsız Boşanma Davası
Avukatsız Boşanma Davası Avukatsız boşanma davası yapılabilir mi? Kanun koyucu bu durumda hangi olanakları sağlamıştır? Boşanma, evlilik birliğinin çekilmez bir hal olmasından sonra, kurulan birliği resmi olarak ortadan kaldıracak yoldur. Resmi olarak geçerli olan evlilik, sadece