merveari.av.tr
Akıl Hastalığında Anlaşmalı Boşanma
Akıl Hastalığında Anlaşmalı Boşanma Akıl hastalığında anlaşmalı boşanma yapılamaz. Peki, akıl hastalığı sebebiyle açılan boşanma davasının sırasında davalının davanın herhangi bir safhasında davayı kabul etmesi ile taraflar anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirebilir