merveari.av.tr
Aile Mahkemesinin Görevleri
Aile Mahkemesinin Görevleri Aile mahkemesinin görevleri ve yetkileri nelerdir? Aile mahkemesi, aileye ve çocuklara yönelik olarak gerekli olan bütün tedbir ve kararların alındığı yetkili ve görevli mercidir. Aile mahkemeleri, özel mahkemeler statüsünde yer almaktadır. Hemen her Adliy