melidan.com
Rượu Soju
Soju là loại rượu phổ biến nhất thế giới mà bạn chưa từng biết đến. Đó là rượu bán chạy số 1 theo số lượng và doanh số chỉ tăng trong những năm gần đây. Nó đã bị bỏ qua phần lớn ở Hoa Kỳ trước đây …