mbhaithanh.com
Kính Montblanc Shiny Light Bronze - Bút Ký Montblanc Chính Hãng
Kích thước mắt kính: 56mm. Cầu thấu kính: 17 mm. Chiều dài gọng: 145 mm. Made in Italy