mbhaithanh.com
Montblanc High Artistry Homage to Hannibal Barca, cây bút 41 tỷ đồng - Bút Ký Montblanc Chính Hãng
Montblanc đã sản xuất phiên bản bút giới hạn High Artistry Homage to Hannibal Barca để tưởng nhớ Hannibal Barca – người chỉ huy của quân đội Punic, một nhân vật vĩ đại trong lịch sử được biết đến với các mưu lược và chiến thuật quân sự tài ba. Ông nổi tiếng với tinh …