mayinmavach248.com
Ribbon wax Armore AWR6 110mm x 100m cho CL-S321/331 giá rẻ
Ribbon wax Armor AWR6-Wax 110mm x 100m dùng cho máy in tem mã vạch Citizen CL-S321/331 có lõi nhỏ ½ inch, dùng cho giấy thường.