mayinmavach248.com
Ribbon Resin Armore AXR7 110mm x 110m cho E Class mark II giá rẻ
Ribbon Resin AXR7 110mm x 110m Lõi nhỏ ½ inch, dùng cho giấy PVC xé không rách, không thấm nước, dùng cho dòng máy in tem nhãn E Class mark II