mayinmavach248.com
Phần mềm in mã vạch Bartender
Bartender là phần mềm tạo và in mã vạch chạy trên mọi phiên bản Windows hàng đầu hiện nay, được phát triển bởi Seagull Scientific .