mayinmavach248.com
Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch - Thiết bị tem nhãn mã vạch F5C
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ). Điều 27. 1. Vi phạm quy định về sử dụng Mã số mã vạch(MSMV) Phạt tiền đối với hành vi từ 2.000.000 đ ¸ [...]