mayinmavach248.com
10 bước để thực hiện việc áp dụng sử dụng mã vạch gs1
Khi doanh nghiệp muốn sử dụng mã số mã vạch, thì các bước sau sẽ hướng dẫn để áp dụng mã số mã vạch gắn trên sản phẩm Mười bước để thực hiện sử dụng mã vạch: Bước 1: Đăng kí sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 Bước 2: Cấp mã số Bước 3: Chọn [...]