maydonggoi.edu.vn
Máy đóng gói bột canh được sử dụng để đóng gói các sản phẩm dạng hạt
Máy đóng gói bột canh sử dụng rộng rãi để đóng gói các sản phẩm dạng hạt trong dược phẩm, thực phẩm, hóa chất. Ví dụ như bột canh, đường, muối, ngũ cốc