maybienapdonganh.com
Kỹ sư sáng tạo máy biến áp 500kva đầu tiên made in Việt Nam
Kỹ sư sáng tạo máy biến áp 500kva đầu tiên made in Việt Nam và Đông Nam Á. Sự phấn đấu không mệt mỏi của bà là động lực cho bạn trẻ noi theo