maulangmodadep.net
Mẫu cuốn thư đá 22 - Cuốn thư đẹp bằng đá Ninh Bình
Mẫu cuốn thư đá 22 được điêu khắc tại làng đá mỹ nghệ Ninh Bình, Cuốn thư đá đẹp hay còn được gọi là bình phong đá thường được dùng trong đình chùa, nhà thờ họ hay ngoài khu lăng mộ đá dùng để trang trí và trấn phong thủy.