maulangmodadep.net
Mẫu chân tảng đá kê cột 04 - Điêu Khắc Đá Ninh Bình
Mẫu chân tảng đá kê cột 04 hay còn gọi là chân tảng bệt bằng đá, có kích thước từ cao từ 12cm đến 15cm được dùng để kê chân cột nhà gỗ.