martechexpo.com.vn
Lời khuyên từ người ngoại đạo: Tại sao mọi người nên tham dự Vietnam MarTech - Vietnam MarTech Conference & Expo 2019
Mr Khánh Hải, một người ngoại đạo về Công nghệ tại TP HCM nhưng vẫn đến tham dự Vietnam MarTech của chúng tôi năm 2018. Vâng, đó là niềm vui! Cùng đọc câu