manhtri.com
Sàn nhựa giả đá Galamax SQ3304
Kích thước: 458.2 x 458.2 x 3 mm Kiểu vân: Vân đá Số luợng tấm/ hộp: 15 tấm/hộp Diện tích/ hộp: 3.15 m2 Cách thi công: Dán keo