manhtri.com
Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương 900
Kích thước: 900mm x 90mm x 15mm Số luợng tấm/ hộp: 12 Diện tích/ hộp: 0.972 m2 Trọng luợng: 15 kg