manhtri.com
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe 450
Kích thước: 15 x 90 x 450 Số luợng tấm/ hộp: 12 Diện tích/ hộp: 0.486 m2 Trọng luợng: 15.00 kg