manhtri.com
Foam - Xốp cao su keo 1 mặt - dày 2mm
Kích thước: 2mmSố luợng tấm/ hộp:Diện tích/ hộp:Trọng luợng:Số lượng: 1