luxuryfoods.vn
Nạc vai bò Mỹ -Thịt bò Mỹ tại Thanh Hóa -LuxuryFoods Thanh Hóa
Nạc Vai Bò Mỹ( Chuc Eye Roll) là phần thịt được lấy ra từ phần vai bò,có thể nói là phần nặng cân nhất trong gần 20 phần thịt được pha lọc theo tiêu chuẩn USAD.Đặc điểm loại thịt này là nạc, phần thịt có những vân thịt và mỡ xen kẽ với nhau.