luxuryfoods.vn
Gầu bò Mỹ -Thịt bò Mỹ tại Thanh Hóa -LuxuryFoods Thanh Hóa
Gầu bò (hay gàu bò) là thuật ngữ dùng để chỉ những miếng thịt bò còn nguyên tảng được xẻ thịt tại những vị trí khác nhau trên thân con bò thịt trong quá trình giết mổ. Và đối với gầu bò, đó chính là miếng thịt thuộc hai chân trước phần từ chân đến hầu của con bò