loretta.sk
diamanty
Šperky ľudstvo zdobia sto tisíc rokov, možno dlhšie. A aj keď v sebe diamanty a zlato majú stále niečo tajuplného, ​​mnoho toho o nich už vieme. Trebárs ako spoznať kvalitný diamant a ako ho vybrúsiť do krásy. Je to dlhý príbeh, počas ktorého sa vkus ľudí aj funkcie a pod