longchimdep.net
Lồng sơn ca tre già đục chim mai
Lồng sơn ca tre già đục chim mai - Chim Sơn ca cũng có thể hay bị kén mép sưng, xuất hiện một cục nhỏ như mụn trứng cá, lồng sơn ca đẹp