longchimdep.net
Lồng khướu vuông gỗ cẩm
Lồng khướu vuông gỗ cẩm - Là sản phẩm được sản xuất thủ công, với chất liệu nan tre già, khung trụ gỗ cẩm chiện tay, siêu kỹ, kích thước theo làm yêu cầu