longchimdep.net
Lồng gáy cửa rồng
Thú chơi chim cu gáy được lưu truyền từ ngàn xưa, với nhiều kiểu mẫu mã lồng cu gáy như Lồng gáy cửa rồng, lồng cu gáy quả đào, lồng gáy khách