longchimdep.net
Lồng chòe lửa đục cửu long
Lồng chòe lửa đục cửu long Rồng là con vật trong truyền thuyết, là biểu tượng tượng trưng cho sự quyền uy, cao quý, là con vật đứng đầu trong các loài thú