longchimdep.net
Lồng chào mào 68 nan đục chim trĩ
Lồng chào mào 68 nan đục chim trĩ, Như vậy, trong phong thủy hình ảnh chim Trĩ còn tượng trưng cho sự thủy chung, son sắc. Trong đời sống hình ảnh chim Tri