loanmituot.com
Wax lông Veo Ngân Bình 70k/hũ - Triệt lông vĩnh viễn với mỡ trăn
Sản phẩm wax lông Veo của cty Ngân Bình hiện có giá 70.000đ/hũ. Giúp loại bỏ lông từ gốc mà không hề đau. Kết hợp với mỡ trăn có tác dụng triệt lông vĩnh viễn. Một số review về sản phẩm như sau: