littleprayertea.com
Prayer Mug // Bible Verse Mug // Matthew 17 Mug // Coffee Mug // Tea Mug // Faith Can Move Mountains
"Your Faith Can Move Mountains" Beautifully design Matthew 17:20 bible verse tea/coffee mug. • Ceramic • Dishwasher and microwave safe • White and glossy
littleprayertea.com