linhchitienthao.com
RƯỢU NẤM LINH CHI ĐỎ
Rượu nấm linh chi đỏ được ngâm với nấm linh chi đỏ tươi còn nguyên bào tử ngâm cùng với nụ nấm linh chi đỏ và rượu nếp ngon nguyên chất bồi bổ cơ thể