lifehouse.com.vn
Toà nhà Văn phòng Thailand Group Miền Trung - Lifehouse -Nội thất
Thiết kế & Thi công Nội thất văn phòng làm việc. Công trình: Tòa nhà văn phòng Tập đoàn Thái Lan - CN Miền Trung Duy Tân, Đà Nẵng 2018