lifehouse.com.vn
Khách sạn Eco Hotel - Hải Lăng - Quảng Trị - Lifehouse - Nội thất - Tủ bếp
Công trình : ECO Hotel Địa điểm xây dựng : Thị trấn Hải Lăng, Quảng Trị Chủ đầu tư : bà Hoàng Thị Thanh Quy mô : 5 tầng – 900m2 Hải Lăng, Quảng Trị 2019