lg.com.vn
Ổ điện đơn có 2 cổng USB công tắc ngắt mở nguồn điện an toàn - LG Technology Vietnam - Thiết bị điện tử, điện dân dụng
Ổ điện đơn có 2 cổng USB công tắc ngắt mở nguồn điện an toàn