lg.com.vn
Ổ cắm điện có công tắc kết hợp USB | LG-F21-066
Trong đời đôi lúc chúng ta gặp phải cảnh cùng quẫn của việc thiếu ổ cắm điện. Ổ cắm điện có công tắc kết hợp USB là 1 giải pháp tuyệt vời cho bạn.