lg.com.vn
Ổ cắm âm tường dạng module 1 cổng USB | LG-MD1P1U-01WP
Ổ cắm âm tường dạng module 1 cổng USB | LG-MD1P1U-01WP. Sản phẩm hỗ trợ ổ cắm đa chuẩn, 1 nguồn USB 2300mA. Bạn có thể tuỳ biến chức năng với Module