lg.com.vn
Ổ bốn công tắc điện mặt vuông nhựa trắng LG tech
Ổ bốn công tắc điện thuộc Basic Series/ F21 Series hướng tới khác hàng chung cư. Sản phẩm có màu trắng bóng, thiết kế vuông vắn